Steinparkens vener

Steinparkens vener er umåteleg viktige. Kvart år organiserer dei ryddedugnadar i parken, i tillegg ser dei etter anlegget. Spør dei gjerne om du lurar på noko. I tillegg er dei gode støttespelarar for styret. Det siste prosjektet dei tek seg av er Fjellhagen. Blomar frå fjelllandskapet på Folgefonnhalvøya vert samla inn og planta i Fjellhagen i Steinparken.
Bli med i Steinparkens vener du og.
Kontaktar: Leiv Guddal 414 16 169, Bente Bendixen mob 97608680.