Kart over Steinparken

Kart over Steinparken

Kart over Steinparken

Guide til
Steinparken – mill. år

 1. Steinhoggarbua
 2. Koronitt, Fylkessteinen i Hordaland
 3. Gneis,(Måge Sørfjorden)
 4. Uskedalsgranitt (Uskedalen)
 5. Melderskingranitt (Rosendal) 900-950
 6. Augegneis (Larsstø Halsnøy)
 7. Augegneis (Digranes Sørfjorden)
 8. Valenforkastinga, knusingsbreksje ( Langgåt)
 9. A. Konglomerat (Gullfjellet) B.Konglomerat (Stord)
 10. Konglomerat (Jondal) 1500
 11. Kvernsteinar
 12. Ein Blekksprut, Pegmatitt (Naterstad)
 13. Ein kvilestein
 14. Rasteplass i granittporfyr (Naterstad)
 15. Thulitt (Lom) på Sollesnesskifer
 16. Migmatitt, isskurt, sigdbrot (Nordrepollen) 1700
 17. Migmatitt (Nordrepollen) 1700
 18. Rasteplass i granitt (Kina)
 19. Amfibolitt (Naterstad)
 20. Gabbro (Varaldsøy, Guddal, Fjellhaugen, Blådalen) 500
 21. Kulegabbro (Blådalshorjo) 900 – 950
 22. Rasteplass i migmatitt (Mauranger)
 23. Portal i Vångagranitt (Bård Breivik)
 24. Grindbygg, bord i larvikitt, Noregs nasjonalstein
 25. Ein Kjærastestein
 26. Klebersteinar (Måge Sørfjorden og Rosendal) 1500
 27. Restar av kvernhus
 28. Serpentinittvariantar (Måge Sørfjorden)
 29. Ein kvilestein
 30. Marmor (Varaldsøya) 440 – 460
 31. Agakvartsitt (Aga Sørfjorden) 1500
 32. Ein varmestein
 33. Dam
 34. Faldingar med blåkvarts (Markjelke)
 35. Tidsaksen
 36. Fossefall (raud vångagranitt /svart diabas)