Steinhoggaren Rolf Karlsen

Steinhoggar Rolf Carlsen og venen Scott

Steinhoggar Rolf Carlsen og venen Scott

Steinhoggaren Rolf Carlsen sitt siste bidrag til Steinparken er tidslinja.

Han har mange store prosjekt bak seg, fleire av dei handlar om stein og vatn. Han har mellom anna utsmykkingar på Lillehammer, i Oslo og Gøteborg. Han har samarbeida med Bård Breivik gjennom ei årrekkje, mellom anna om Tusenårsstaden Gulating og Steinparken i Rosendal. Samarbeider og med kunstnarane Dag Birkeland og Kristian Blystad.