Fjelltjæreblom

Utviklinga av Fjellhagen

Sesongopning 2014. Plantene i høgfjellet lever under barske vilkår, kort vekstsesong, kulde, mykje snø. For å overleva har dei utvikla smarte tilpassingar. I Steinparken er vi i gang med å utvikla ein Fjellhage der du kan sjå nokre av fjellplantene. ein av dei som kan mest om desse plantene i Noreg, Geir Flatabø, til dagleg distriktslækjar i Ulvik, vil fortelja meir om fjellplantene. Sundag kl 13, 11. mai 2014


Kaffi og kaker. Sal av fjellplanter i potte
Steinparkens vener