Rosendalstiftinga

Velkomen til Rosendalstiftinga sine nettsider!

På denne sida finn du informasjon om kven vi er og kva mål vi har.
RosendalStiftinga vart etablert av Jostein Hatteberg og Øystein Skaala, Rosendal i 2001.

Føremål

Føremålet med RosendalStiftinga er å synleggjera naturfaglege og kulturhistoriske kvalitetar i regionen, og den verdiskapinga som er grunnlagd på desse kvalitetane.

Organisering

Stiftinga har eit styre på 5 medlemer og eit arbeidsutval som står for dagleg drift.

Styret

Biolog Matthias Zimmermann, Seimsfoss
Kunsthistorikar Nils Georg Brekke, Os
Pensjonist Bjørn Myren, Indre Arna
Småbrukar/turistvert Jostein Hatteberg, Rosendal
Forskar Øystein Skaala, Rosendal (leiar)

Kontaktinformasjon

Rosendalstiftinga
Postboks 190, N-5486 Rosendal
post@rosendalstiftinga.no
Øystein Skaala (leiar) Tlf. 47 62 78 78 ::
Jostein Hatteberg Tlf. 53 48 15 90 ::