Velkomen til Rosendalstiftinga sine nettsider!

På denne sida finn du informasjon om kven vi er og kva mål vi har.
RosendalStiftinga vart etablert av Jostein Hatteberg og Øystein Skaala, Rosendal i 2001.

Føremål

Føremålet med RosendalStiftinga er å synleggjera naturfaglege og kulturhistoriske kvalitetar i regionen, og den verdiskapinga som er grunnlagd på desse kvalitetane.

Organisering

Stiftinga har eit styre på 5 medlemer og eit arbeidsutval som står for dagleg drift.

Styret

Biolog Matthias Zimmermann, Seimsfoss
Kunsthistorikar Nils Georg Brekke, Os
Pensjonist Bjørn Myren, Indre Arna
Småbrukar/turistvert Jostein Hatteberg, Rosendal
Forskar Øystein Skaala, Rosendal (leiar)

Kontaktinformasjon

Rosendalstiftinga
Postboks 190, N-5486 Rosendal
post@rosendalstiftinga.no
Øystein Skaala (leiar) Tlf. 47 62 78 78 ::
Jostein Hatteberg Tlf. 53 48 15 90 ::