Velkomen til Rosendalstiftinga sine nettsider!

På denne sida finn du informasjon om kven vi er og kva mål vi har.
RosendalStiftinga vart etablert av Jostein Hatteberg og Øystein Skaala, Rosendal i 2001.

Føremål

Føremålet med RosendalStiftinga er å synleggjera naturfaglege og kulturhistoriske kvalitetar i regionen, og den verdiskapinga som er grunnlagd på desse kvalitetane.
Rosendalstiftinga samarbeider med Solobservatoriet på Harestua om lærarkursa i «Levande naturfag».
Rosendalstiftinga er ein av fire organisasjonar bak Geopark Sunnhordland, saman med Moster Amfi og Kyrkjehistorisk senter, Samarbeidsrådet i Sunnhordland og Sunnhordland Museum.

Organisering

Stiftinga har eit styre på 5 medlemer og eit arbeidsutval som står for dagleg drift.

Styret

Brynjar Stautland, Bømlo
Sigmund Spjelkavik, Rosendal
Bjørn Myren, Indre Arna
Jostein Hatteberg, Rosendal
Øystein Skaala, Rosendal (leiar)

Kontaktinformasjon

Rosendalstiftinga
Postboks 190, N-5486 Rosendal
post@rosendalstiftinga.no
Øystein Skaala (leiar) Tlf. 47 62 78 78 ::