Kulegabro

Kulegabbro – ein sjeldan gjest frå magmakammeret

Kulegabbro er kanskje Verdas skjeldnaste bergart. Steinhoggar Rolf Karlsen på besøk i den vesle førekomsten ved Bukkanuten. Kuleformene oppstår ved at mineralkorna som vert skilde ut frå magmaet ved storkning klumpar seg saman i kuler, nokre gonger med ein kjerne av ein framandstein. Resten av magmaet som fylte holromma mellom kulene, har deretter storkna og sementert kulene.