Krystallar

Nokre gonger viser minerala seg frå si beste side – som krystallar. Vi kan finna dei på sprekker og holrom i fjellet – der dei har vakse fritt. Krystallane er danna ved at ulike grunnstoff er utskilde frå varmt vatn i opne sprekker under overflata.