Konglomerat frå Jondal

Konglomerat frå Jondal

Rullesteinslag frå ei gamal Folgefonnstrand, danna for 1500 millionar år sidan. No ligg restane av stranda i 1300m høgd ved Jonsstein i Jondal. Under den siste istida har breen sprengt laus og frakta store blokker heilt ned i låglandet.