Kategori – Bergarter

(Norwegian) Steinhoggaren Rolf Karlsen sitt siste bidrag til Steinparken er tidslinja.
Les meir
(Norwegian) I Steinparken finn du mange flotte eksemplar – med ulike grønfargar og mønster.
Les meir
(Norwegian) Rullesteinslag frå ei gamal Folgefonnstrand.
Les meir
(Norwegian) Konglomerat er forsteina grus, og inneheld ofte steinar med ulik form og farge.
Les meir
(Norwegian) Forkastingar er rørslesoner i jordskorpa.
Les meir
(Norwegian) Koronitt er fylkessteinen i Hordaland.
Les meir
(Norwegian) Biletspelet «Drama i berg» fortel den fasinerande soga om korleis Folgefonnhalvøya vart til.
Les meir
(Norwegian) Nokre gonger viser minerala seg frå si beste side - som krystallar.
Les meir
(Norwegian) Kulegabbro er kanskje Verdas skjeldnaste bergart.
Les meir