Kategori – Bergarter

Steinhoggaren Rolf Karlsen sitt siste bidrag til Steinparken er tidslinja.
Les meir
I Steinparken finn du mange flotte eksemplar – med ulike grønfargar og mønster.
Les meir
Rullesteinslag frå ei gamal Folgefonnstrand.
Les meir
Konglomerat er forsteina grus, og inneheld ofte steinar med ulik form og farge.
Les meir
Forkastingar er rørslesoner i jordskorpa.
Les meir
Koronitt er fylkessteinen i Hordaland.
Les meir
Biletspelet «Drama i berg» fortel den fasinerande soga om korleis Folgefonnhalvøya vart til.
Les meir
Nokre gonger viser minerala seg frå si beste side - som krystallar.
Les meir
Kulegabbro er kanskje Verdas skjeldnaste bergart.
Les meir