Kvinnherad kyrkje treng vedlikehald og vern

For 750 år sidan vart det framskaffa ufatteleg store ressursar for å reisa kyrkja vår, – den vakre Kvinnheradskyrkja. Den flotte steinkyrkja frå 1250 har overlevd tallause stormnetter, bygdebrannar, nedgangstider, verdskrigar og pandemiar. Ho har trøysta oss i dei vanskelegaste stundene gjennom generasjonar og gitt oss glede og høgtid under fine kulturarrangement. Ho er eit freda kulturminne, eit verkeleg signalbygg og ein nasjonal skatt, i ein nasjon fattig på arkitektur.

Kostnadane er ca 1,5 mill. kroner. Vi har som mål å samla inn halvparten av dette, og oppmodar Kvinnherad kommune til å finna resten.
Stiftinga har oppretta kontonr 3460 10 76243 i SR bank Rosendal for kronerullinga.

Arbeidsgruppa er samansett slik:

Helga Fosssheim og Else Helleland (Bygde-kvinnelaget), Berta Haugland (Soknerådet), Lars Johan Nes (Fellesrådet), Kaare Skaala, Oddbjørg Heimark, Leiv Guddal (Seimsfoss Grendelag), Øystein Hellesøy, Geir Skaala, Inger Norland og Øystein Skaala (Rosendal-stiftinga).

Klikk på biletet for å  lesa artikkelen

Klikk på biletet for å lesa artikkelen