Fjellveronika

Fjellveronika er ein fleirårig urt i maskeblomfamilien. 5–15 cm høg, med mørkeblå blomar og snau kapselfrukt. Fjellveronika veks på enger og snøleie i fjellet og fjellskogen, opp til 1920 moh.