Fjellhagen - høgfjellsplanter i Steinparken

Plantene i høgfjellet lever under barske vilkår, kort vekstsesong, kulde, mykje snø. For å overleva har dei utvikla smarte tilpassingar. I Steinparken er vi i gang med å utvikla ein liten Fjellhage der du kan sjå nokre av fjellplantene.