Fjellhagen - høgfjellsplanter i Steinparken

Føremålet med Fjellhagen er å visa fram nokre av dei fine høgfjellsplantene som veks i og rundt Folgefonna nasjonalpark. Her kan du etterkvart sjå eit utval av ville planter frå nasjonalparken og nærområda og læra litt om særtrekka og kva krav desse plantene stiller til biotopen sin. Fjellhagen er utforma i samarbeid med Geir Flatabø, Harry Dijkstra og Hjeltnes gartnarskule i Ulvik og botanikar Bjørn Moe Universitetet i Bergen. Fjellhagen vil bli utvikla steg for steg og vil vera i stadig endring.

Botaniske smakebitar frå høgfjellet

Nokre planter har spesialisert seg på å overleva under dei ekstreme tilhøva i høgfjellet. Dei har gjennom millionar av år utvikla tilpassingar til korte vekstsesongar, mykje snødekke, knappe næringsresursar, låge temperaturar og opne plassar med mykje ljos. Slike tilpassingar har også ein pris, og mange av desse plantene er så spesialiserte at dei ikkje overlever i konkurransen med andre planter som har tilpassa seg miljøtilhøva i låglandet. Dette er ei spennande utfordring når ein skal prøva å få desse spesialistane til å trivast i Steinparken.