Brearve

Brearve er ein fleirårig art i nellikfamilien. 3–10 cm høg, liggande stengler med snaue, smale blad. Kvite blomar. Brearve veks i snøleier og på våt grusmark i fjellet i heile landet.